υπόστατον

υπόστατον
τὸ, Α
υποστάτης.
[ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. τού ὑποστάτης κατά τα ουδ.].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ὑποστατόν — ὑποστατός set under masc/fem acc sg ὑποστατός set under neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπόστατον — ὑπόστᾱτον , ὑφίστημι place aor ind act 2nd dual (doric) ὑπόστατος set under masc/fem acc sg ὑπόστατος set under neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Episcopi vagantes — (singular: episcopus vagans ) are persons who have been consecrated as Christian bishops outside the structures and canon law of the established churches and are in communion with no generally recognized diocese. Also included are those who have… …   Wikipedia

  • Independent Catholic Churches — are Christian denominations (or ) which claim apostolic succession for their bishops but are not a part of the Catholic Church, Oriental Orthodoxy, the Eastern Orthodox Churches, the Old Catholic Churches under the Archbishop of Utrecht or the… …   Wikipedia

  • Historical episcopate — The episcopate is the collective body of all bishops of a church. In the Roman Catholic, Anglican, Eastern Orthodox, Eastern Rite Catholic, Oriental Orthodox, Old Catholic, Moravian Church, and Independent Catholic churches as well as in the… …   Wikipedia

  • БАНИ —    • Balneum, balineum,          βαλανει̃ον, называлось простое приспособление для купанья, a balineae или balneae баня, купальня в собственном смысле.     I. Купальни у греков не в такой степени, как у римлян, были предметом роскоши и… …   Реальный словарь классических древностей

  • ВОИПОСТАСНОЕ — [греч. ἐνυπόστατον, ἐνυποστατικόν], термин, используемый в правосл. богословии. В нек рых случаях синонимичен сущностному (ἐνούσιον, οὐσιώδης), существующему (ἐνύπαρκτον) и действенному (ἔνεργον); антоним неипостасного (ἀνυπόστατον). Более… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”